EnterPrice E-Fatura Adaptörü Direk Entegrasyon

     Şirketlerin aylık e-fatura işletme maliyetlerini sıfır’a indirmek için tasarlanmıştır. Bir entegratör kullanmadan gelen ve giden faturalar için DİREK Gelir İdaresi ile Müşteri yazılımını (E.R.P. sistemini) birbirine bağlamaktadır. Bu konuda GİB den direk entegrasyon onayını alarak testleri başarıyla geçmiştir.

Adaptör Özellikleri;

Teknik Mimari

     Yukarıda ticari/temel fatura senaryosunun çalışma şekli gösterilmiştir. Posta kutusu ve Gönderici birim tarafından GİB ile yapılan tüm işleri EnterPrice e-fatura adaptörü sağlamaktadır.

Adatör çalışma şekli;

EnterPrice E-Fatura/E-Arşiv Fatura Entegratör Entegrasyonu

     E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura işlerinin bir entegratör üzerinden yapılması için tasarlanmıştır. EnterPrice E.R.P. içinde oluşan fatura bilgilerinin entegratör üzerinden müşterilere gönderilip, E-Fatura satıcılardan gelen faturaları alıp takibini sağlamaktadır.

Uyumlu Entegratörler;

Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

      Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, büyük defterin ve bu defter beratlarının elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir.

      Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması Platform bağımsız yapıda çalışmaktadır. Herhangi bir muhasebe programından yevmiye verilerini alarak resmi e-defter ve beratlarını oluşturabilmektedir. Gelir İdaresinden Uyumlu Program onayı alarak, gerçek ve tüzel kişilerin yevmiye, kebir ve bunlara ait beratlarını Gelir idaresinin belirlediği XBRL standartlarında oluşturabilmektedir.