Ankara Yazılım E-Fatura Direk Entegrasyon Adaptörü

     Şirketlerin aylık e-fatura işletme maliyetlerini sıfıra indirmek için tasarlanmıştır. Bir entegratör kullanmadan gelen ve giden faturalar için DİREK Gelir İdaresi ile Müşteri yazılımını (ERP sistemini) birbirine bağlamaktadır. Bu konuda GİB den direk entegrasyon onayını alarak testleri başarıyla geçmiştir.

Adaptör Özellikleri;

Teknik Mimari

     Yukarıda ticari/temel fatura senaryosunun çalışma şekli gösterilmiştir. Posta kutusu ve Gönderici birim tarafından GİB ile yapılan tüm işleri EnterPrice e-fatura adaptörü sağlamaktadır.

Adatör çalışma şekli;

Ankara Yazılım E-Arşiv Fatura Uygulaması

      433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

      E-Fatura ile birlikte kullanıldığında, e-fatura mükellefi olmayan işletme ya da nihai tüketicilere kesilmektedir ve komple kağıt fatura kullanımı ortadan kaldırır. Böylece işletme, tüm satış faturalama süreçlerini elektronik faturaya çevirmiş olur.

      Direk entegrasyon yöntemi kullanıldığından, entegratör ya da işletme gideri yoktur.

      Yedekleme; işletme içinde ve dışında olmak üzere iki yöntemle yapılır. Böylece felaket durumlarında veri kaybı riski ortadan kaldırılmış olur.

      Faturada satıcı, alıcı, mal/hizmet ve fiyatlar ticari sırdır. Direk entegrasyon yönteminde sadece alıcı ve satıcı bu bilgileri görebildiği için ticari sırrın ifşa edilmesi mümkün değildir.

Ankara Yazılım E-İrsaliye Uygulaması

      487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

      E-Fatura sistemine üye olan işletmeler arasında şuan ihtiyarı olarak kullanılmaktadır.

Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

      Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, büyük defterin ve bu defter beratlarının elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir.

      Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması Platform bağımsız yapıda çalışmaktadır. Herhangi bir muhasebe programından yevmiye verilerini alarak resmi e-defter ve beratlarını oluşturabilmektedir. Gelir İdaresinden Uyumlu Program onayı alarak, gerçek ve tüzel kişilerin yevmiye, kebir ve bunlara ait beratlarını Gelir idaresinin belirlediği XBRL standartlarında oluşturabilmektedir.