ENTERPRİCE TİCARİ YAZILIM

Genel muhasebe modülü

     Türkiye de uygulanan tek düzen hesap planı çerçevesinde çalışmaktadır. Kanunla belirlenen muhasebe standartlarını kapsayan resmi defterler ile mali tabloları tanzim ve takibini sağlar. Standart raporlar yanında firma işyerleri ve gelir/gider merkezleri bazında yönetimsel raporlar sunmaktadır.

Diğer modüllerde genel muhasebeyi ilgilendiren işlemlerin direk entegrasyonu yapılarak operasyonel ve yönetimsel raporlar anında oluşturulabilmektedir. Bu yapı ile muhasebe işlemlerinde meydana gelebilecek hatalar/mükerrer işlemler ve bu operasyonlardan doğacak zaman kayıpları ile iş gücü optimize edilerek verimli çalışma sistemi oluşturulmaktadır.

Finansman modülü

     Genel kabul görmüş piyasa prensipleri ve yasalar tarafından öngürülen kullar çerçevesinde hazırlanan finans modülü;

Müşteri, satıcı, plasiyer hesapları (Cari hesaplar yönetimi), mali raporlar, nakit, çek, senet, mail-order, düzenli tahsilat ile ödemeler, hizmet masraf işlemleri, banka ve virman işlemlerini birden fazla para cinsi ile (dövizli) takip etmektedir.

Finans modülü genel muhasebe ve diğer modüller ile tam entegrasyon halindedir. Yapılan herhangi bir mali operasyonun önce finansmana sonra da genel muhasebeye direk gönderilmesi; Bir noktadan tek işlemle birden fazla işin yapılmasına aracılık eder. Böylece reel finans hareketleri ve genel muhasebeyi ilgilendiren kayıtlar anında oluşturularak mükerrer işlem yapılmasını ortadan kaldırır.

Cari hesap yazışlamaları ile müşteri, satıcı hesap ekstrelerinin otomatik yazıcı, faks, mail ile gönderme özelliğiyle işlemlere hız kazandırmaktadır.

Banka hesap ekstreleri ve düzenli verilerin excelden aktarılmasını sağlayan özelliğiyle kullanıcılara doğru ve hızlı veri giriş imkanı sunmaktadır.

Stok yönetim modülü

     Birden fazla alış/satış – giriş/çıkış türüyle birden fazla depo ve lokasyonda stoklarınızı en iyi şekilde yönetmek üzere tasarlananan stok modülü; Birçok fonksiyonel parametrik yapısıyla stoklarınızı kolay ve etkin biçimde yönetmenizi sağlamaktadır.

Özellikleri;

Satınalma/tedarik modülü

     Otomatik satınalma önerisi ile; Ne zaman, kimden, ne kadar, ne alacağımıza satışlar, müşteri siparişleri ve diğer kriterlere göre analiz edip tedarikçilere satınalma siparişini oluşturan ve malların kalite kontol onayı ile depolara alınmasına kadar olan sürecini takip eden modüldür.

Otomatik satınalma önerisi ile oluşturulan talepleri onaylı tedarikçilerden sözleşme kapsamında yada sipariş telep mektubu ile tedarikçilerden talep edilmektedir. Tedarikçilerden gelen teklif istemleri teklif değerlendirme havuzunda değerlendirildikten sonra otomatik tedarikçilker ve ilgili ürünler bazında satınalma siparişleri oluşturulmaktadır.

Modülün çalışma yapısı aşağıdaki gibidir.

Pazarlama/satış modülü

     Satış temsilcileri tarafından oluşturulan müşteri tekliflerinin kabul edilmesi halinde; Alınan müşteri sipariş sözleşmesine yada direk siparişe otomatik dönüştürülmektedir. Alınan siparişin stok, termin, fiyat ve finansman durumları incelendikten sonra onay mekanizması ile sevk işlemi ve faturalama işlemi yapılmaktadır.

Özellikleri;

SON KULLANICI FİYAT SEÇENEKLERİ