İnşaat Sektörü

Hazır Beton Üretim Tesisi Yönetimi

          Merkez, şube, işyeri ya da şantiye bazlı çalışan inşaat firmalarının; Muhasebe, Finans, Stok, Satınalma, Satış, Sipariş, Üretim, Personel, Sabit kıymetler (araçlar, tesisler) ve Bakım/Onarım faaliyetlerinin izlenmesi EnterPrice E.R.P. yazılımı ile sağlanmaktadır. Opsiyonel olarak şube, işyeri ya da şantiyelerdeki faaliyetler internet üzerinden merkezde konsolide edilerek tüm firma faaliyetleri hakkında yönetimsel ve istatistiksel raporlar alınabilmektedir.

          Merkez ve Şube/ler yapısında çalışan tesisler ADSL, G.SHDSL ya da 3G internet bağlantı şekilleriyle birbirine bağlanarak, tesis faaliyetleri tek noktadan on-line yönetilebilmektedir.

          EnterPrice E.R.P. bağlantı adaptörü sayesinde;