Elektronik Belge Özel Entegratör Yazılımı

Elektronik Belge (e-belge); E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv Fatura... dokümanlarını ifade eder. Şirketimiz ürettiği ürün ailesine, ulusal ölçekli sistemlerle tam entegrasyonu sağlanmış Özel Entegratör Yazılım projesini tamamlayarak eklemiştir. 2014 yılından bu yana e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura, e-defter ve diğer elektronik belge konularında yazılım projelerinin üretim ve güncellenmesine devam etmektedir. Üretilen bu yazılımlar Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarında çalışmakta ve Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı çözümlerdir.

Ankara Yazılım Özel Entegratör Yazılımı; 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre uluslararası standartlarda Elektronik İmza Uyum Değerlendirme sürecinde (CWA 14170, CWA 14171) imza atma ve doğrulama konusunda tüm testleri başarıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır.

Müşterilerine Özel Entegratör hizmeti vermek isteyen firmalar, bu yazılımı satın alarak Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı Özel Entegratör hizmeti verebilmektedir.

Ankara Yazılım Özel Entegratör Yazılımı, entegratör olabilmek için TÜBİTAK ve Gelir İdaresi tarafından istenilen tüm yazılım standartlarını ve testlerini başarıyla tamamlayarak geçmiştir. Entegratör olmak isteyen kuruluşların yazılım yanında diğer gereksinimleri de karşılaması gerekir. Konu hakkında daha fazla bilgi almak için şirketimizle iletişime geçilebilir.

Özel Entegratör olmak için gereksinimler şunlardır.

  • Ankara Yazılım Özel Entegratör Yazılımı'nın satın alınması
  • Gelir İdaresi E-Belge Özel Entegratör gereksinimlerinin karşılanması (Bu konuda danışmanlık hizmeti de veriyoruz.)

Not: Donanım alt yapısı ve tüzel kişiliğin kalite belgeleri dışındaki diğer gereksinimler, ürettiğimiz yazılımla karşılanmaktadır.


e-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi

Teknik açıdan e-Fatura Uygulaması, sistem üzerinde önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade etmektedir.

Sözkonusu mesajlaşma altyapısı aşağıda yer alan hedefler üzerinde geliştirilmiştir:

  • 1. Altyapıyı kullanacak tüm tarafların merkezi biçimde tanımlanması suretiyle kolay erişimin sağlanması,
  • 2. Mesaj yapılarının standartlara bağlanması suretiyle tüm kullanıcıların veri tanıma ve işleme hususunda ortak bir noktada buluşturulması,
  • 3. Yazılımın tek bir mesaj çeşidi yerine birbirinden farklı mesajları kolaylıkla taşıyabilmesi,
  • 4. Esnek bir tasarım ile mesajların taraflar arasında dağılımında mümkün olabildiğince fazla alternatif kanalın kullanılabilmesinin sağlanması.

Bu hedefler kapsamında e-Fatura Uygulamasında;

  • 1. Taraflar Mali Mühür Sertifikaları, Nitelikli Elektronik Sertifikaları ve merkezi bir adres yönetim modülü aracılığı ile uygulama üzerinde tanımlanmıştır.
  • 2. e-Fatura açısından UBL 2.0. standardı esas alınarak özelleştirme yapılmış ve sonuçta UBL TR 1.0 paketi oluşturulmuştur.
  • 3. Uygulamada dolaşan mesajların, Standart Business Document Header-GS1 standardına uygun bir zarfın içinde dolaştırılması sağlanmıştır.
  • 4. Uygulama bir merkez etrafında tanımlanacak “gönderici birim” ve “posta kutusu” yazılımları aracılığı ile çalışacaktır. Bu yapılar birbirinden bağımsız rolleri yerine getirmekte olup, farklı yazılım altyapıları içerisine kolaylıkla entegre edilebilirler.


Gönderici birim ile posta kutusunun uygulama içerisinde oynadıkları roller “Entegrasyon Kılavuzları” içerisinde yer almaktadır.


e-Fatura Uygulamasında “Merkez” modülünün yapısı ile uygulamanın genel mimarisi aşağıda yer almaktadır.Teknik tasarımı itibari ile mesajların taraflar arasında dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan sistem içerisinde, herhangi bir arayüz bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile elektronik fatura uygulamasının taraflar arasında kullanımı tamamı ile uygun yazılım entegrasyonlarının oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşturulacak çözümler, işletmelerin kendi bünyelerinde yer alan ERP (Enterprise Resource Planning) çözümlerinin uyarlanması şeklinde olabileceği gibi bu konuda geliştirilecek bazı özel yazılım çözümlerinin de geliştirilmesi mümkündür.

Başkanlık tarafından geliştirilen E-Fatura Portalı da, bu arayüzlerden sadece birisini ifade etmekte olup, uygulama ile ilgili temel fonksiyonları içermektedir.