Eğitim/Öğretim ve Kurulum Dokümanları

AYPOS ERP Core Sunucu Kurulum Dokümanı

AYPOS ERP yazılımını; kurum içi sunucu bilgisayara, kendi bilgisayarınıza ya da hosting üzerindeki bir sunucu bilgisayara kurarak, yerel ağdan, internet üzerinden ya da mobil ağ üzerinden Windows arayüzünü desktop, laptop, tablet cihazlarınızla erişerek kullanabilirsiniz. Ayrıca işletmenizin yapısına göre internet erişimi olmadığı zamanlarda istemci bilgisayarlarınızla offline iş yapıp ilk bağlantıda sunucu ile senkron olabilirsiniz.

AYPOS ERP kapsamında şu modüller bulunmaktadır. İhtiyaca göre diğer modüllerin eklenmesine devam edilmektedir.

 • ERP Yönetim Modülü
 • Genel Muhasebe
 • E-Beyanname
 • E-Defter
 • E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv Fatura, E-Müstahsil, E-SMM GİB Doğrudan/Direk Entegrasyon
 • E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv Fatura, E-Müstahsil, E-SMM Entegratör/Aracı Entegrasyonu
 • Yönetim Muhasebesi
 • Ürün/Stok Yönetim Modülü
 • Tedarikçi Ürün Kataloğu Entegrasyonu
 • Banka Entegrasyon Modülü
 • Pazarlama/Satış Yönetimi
 • Market Zinciri Satış Modülü
 • Otomotiv Satış Modülü
 • Otomotiv Satış Sonrası Servis Modülü
 • Maliyet Muhasebesi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Pazaryerleri Entegrasyonu
 • HKS Modülü
 • Mobil Depo Yönetimi
 • B2B/B2C Yönetimi
 • REST API Servis İle Harici Sistemlerle Veri Alışveriş İşlemi (XML/JSON)

Offline Client Kurulum Dokümanı (Opsiyonel Kullanım İçindir)

Birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren firmaların internet sorunlarından dolayı bağlantısız çalışmasını sağlayan kurulum dokümanıdır. Online çalışanlar işletmelerde bu doküman uygulanmaz.

Firma Datalarını Yükleme ve İlk Çalıştırma Test Planı

ERP sunucu kurulum işlemi tamamlandıktan sonra firmanın mevcut datalarının ERP içine alınması/aktarılması ve ilk yapılandırma test planı bu dokümana göre yapılır.

ERP Yönetim Modülü Dokümanı

ERP Yöneticisi'nin kullandığı yönetim modülü dokümanıdır.

Genel Muhasebe Modülü Dokümanı

Firmanın ERP Yöneticisi ve Mali Müşaviri tarafından kurgulanan, Firma içinde ya da dışında Genel Muhasebe tutan Mali Müşavirler için hazırlanan ERP Genel Muhasebe Eğitim Dokümanıdır.

E-Beyanname Modülü Dokümanı

Sık kullanılan beyannameleri ERP Genel Muhasebe Modülü verileriyle kolayca hazırlayıp Gelir İdaresi Sistemi'ne gönderebilirsiniz.

Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması Dokümanı

Gelir İdaresi onaylı Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması ile elektronik defterlerinizi oluşturabilir Gelir İdaresi Sistemi'ne gönderebilirsiniz.

Yönetim Muhasebe Modülü Dokümanı

Yönetim kademesiyle birlikte tasarlanan, yöneticilerin geleceğe yönelik karar alma sürecinde bilgi sağlamak amacıyla oluşturulan yapıdır. Finansal muhasebe yanında ek bilgiler sağlayarak işletme geleceğine yönelik kararlarda yardımcı olur.

Ürün/Stok Yönetim Modülü Dokümanı

Alınan, satılan ya da üretilen ürünlerin yönetimi için kullanılan stok modülünü açıklar.

AYPOS Core Depo Yönetim Modülü Dokümanı

Platform bağımsız mobil cihazla sayım, satın alma, mal toplama, paketleme, transfer ve irsaliye/fatura oluşturulması gibi depo faaliyetlerinin yapılması sağlanır.

Tedarikçi Ürün Kataloğu Entegrasyon Modülü

Üye olunan tedarikçilerden günlük ürün bilgilerinin alınmasını ve alınan verinin pazaryerleri ile diğer platformlarda kullanılmasını sağlar.

Banka Entegrasyon Modülü

Banka hesap hareketlerinin banka sisteminden okunarak otomatik kayıtlanmasını sağlar. Manuel banka hareket girişini ortadan kaldırır. Kullanıcı onayından sonra ilgili banka hareketleri muhasebe kayıtlarına yansıtılır.

AYPOS Core API Dokümanı

AYPOS ERP Core ile herhangi bir platformdan veri alabilir ya da gönderebilirsiniz.