İnsan Kaynakları Politikamız

Bizi gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayemizin insan kaynağımız olduğu bilinci ile, çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini sağlayacak yüksek performanslı takımlar oluşturmak, şirket değerlerini benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve çalışanlara huzur veren bir çalışma ortamı yaratmak insan kaynakları politikamızdır. İnsan kaynakları sistemlerimiz çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve her çalışanın kişisel gelişim yolunda şirketimizde çalıştığı süre boyunca mesafe katetmesini hedefler.Ankara Yazılım , Bilişim Sektörünün öncü kuruluşu olmanın yüklediği misyonu yerine getirmek için sahip olduğu en önemli kaynağın İnsan Kaynağı olduğunun bilinciyle, bu kaynağı en etkin ve verimli ş ekilde değerlendirmeyi hedefler. Ankara Yazılım İnsan Kaynakları Birimi, her bir çalışan için YETKİNLİK temeline dayanan sistemler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.


Söz konusu sistemler ;

Eleman Seçme ve Yerleştirme Yönetimi Sistemi, Eğitim Yönetimi Sistemi, Şirket İçi ve Dışı Eğitimler / Oryantasyon Eğitimi. Takım ruhunun desteklediği toplam kalite bilinciyle çalışan Ankara Yazılım Ailesi'nin hızla gelişiminde İnsan Kaynakları Sistemlerimiz büyük rol oynamaktadır.

I-ELEMAN SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNETİMİ SİSTEMİ

I.I-Fırsat Eşitliği

Ankara Yazılım olarak eleman seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz; adil ve tarafsız bir tutum içinde, eşit fırsatlar sunup ilerleme imkanı sağlayarak, işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve Ankara Yazılım değerlerini benimsemiş, bu değerleri yaşatacak ve geliştirecek kişilerin istihdamını ve devamlılığını sağlamaktır.

I.II-Eleman İhtiyacının Belirlenmesi

Hızla gelişmekte olan sektör ve şirket bünyesinde kalıcı elemanları sağlamak,uygun işe uygun elemanı yerleştirmek ve eleman ihtiyaçlarının boyutunu belirlemek amacıyla Ankara Yazılım kapsamında yılda 2 kez insan gücü planlaması yapılır.İnsan gücü planlaması, bir önceki dönem verileri, değişen sektör ve şirket durumu doğrultusunda; planlama yapılacak dönemin eleman ihtiyacını belirleyen, pozisyonla beraber, ihtiyaç duyulan eleman sayısı ve niteliklerini belirleyen bir sistemdir.

II-EĞİTİM YÖNETİMİ SİSTEMİ

Eğitim politikası, tüm orta ve üst düzey yöneticilerin katıldığı bir forumun sonucunda belirlenmektedir. Eğitim politikası doğrultusunda İnsan Kaynakları Birimi eğitim planlaması , eğitim kaynağının belirlenmesi , eğitim bütçesinin hazırlanması , eğitim uygulamasının yapılması , eğitimin sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini gerçekleştirir. Her kademedeki personelin bireysel veya grup içindeki katkılarının arttırılması temel hedeftir. Eğitimin tüm çalışanlar için gerekli olduğu inancından yola çıkılarak 6 aylık periyotlarda yılda 2 defa eğitim planlaması yapılır.

III-ŞİRKETİÇİ EĞİTİMLER/ORYANTASYON EĞİTİMİ

Oryantasyon eğitiminin amacı, Ankara Yazılım’a yeni katılan personeli şirketin tarihi, yapısı, organizasyonu ve çalışma düzeni hakkında bilgilendirmek, işe uyum sürecinin yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamaktır. Eleman alımı süreçlerinden sonra, işe yeni başlayan personele, kurum işleyişinin ve uygulamalarının yer aldığı Oryantasyon El Kitapçığı verilir. Bu kitapçığın verilmesindeki amaç; işe yeni başlayan personelin, şirket içindeki kültüre adaptasyonunu kolaylaştırmaktır. İnsan Kaynakları Birimi, işe yeni başlayan elemanlara şirket hakkında bilgi vermek, diğer çalışanlarla tanıştırmak, genel politika ve prosedürler hakkında çalışanı bilgilendirmek amacı ile genel bir oryantasyon gerçekleştirir . Oryantasyonlar, işe alınan personel sayısına bağlı olarak tek tek ya da grup olarak verilebilir. İnsan Kaynakları Birimi tarafından ve diğer bölümlerle koordinasyon içinde verilecek oryantasyonun kapsamı aşağdaki gibidir:

  • Şirketin Tanıtımı (Faaliyet alanı, tarihçesi, hedefleri, organizasyon yapısı)
  • Tüm bölümlerle tanışma (şirketin tüm çalışma ortamının tanıtılması)
  • Tüm bölümlerin çalışma alanlarının ilgili bölüm yöneticisi tarafından anlatılması
  • İnsan Kaynakları uygulamalarının ve genel kuralların anlatılması

IV-ŞİRKET DIŞI EĞİTİMLER

Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler İnsan Kaynakları Birimi’nin planlamaları doğrultusunda şirket dışı kaynaklardan da alınabilmektedir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda objektif kurumsal ve bireysel performans ölçümü ve değerlendirmesini sağlayan, çalışanların gelişimlerini yönlendirerek destekleyen bir performans yönetimi sistemi uygulanmaktadır. Performans Yönetimi Sistemi ile, çalışanın geçmiş dönemlere ait performansı gözden geçirilerek, gelecek döneme ait gelişim planlarını oluşturmak hedeflenmektedir. Çalışanın ve ilk amirinin bir araya gelerek yaptığı değerlendirme görüşmeleri hedeflere ve yetkinliklere dayanmakta, kariyer ve eğitim planlarına ışık tutmaktadır.

BİREYSEL GELİŞİM PLANLAMA VE EĞİTİM YÖNETİMİ

Bireysel gelişim / eğitim planları gelecek yıla ilişkin hedefler, bir önceki yıl değerlendirmelerinde ortaya çıkan güçlü ve gelişime açık yönler dikkate alınarak oluşturmakta, çalışan ve yöneticisi tarafından izleme kriterleri ile birlikte uygulamaya alınmaktadır. Yönetici pozisyonunda bulunan çalışanlar için 360 derece değerlendirme sonuçları gelişim planlarına ışık tutmaktadır.